page_banner

Frukt

På grund av stark säsongsvariation, geografiska begränsningar och lättfördärvliga frukter står fruktindustrin inför utmaningar.Otillräcklig lagringskapacitet och ofullständig färskhållningsteknik leder till fruktförstöring och stora förluster.Detta har blivit den huvudsakliga faktorn som begränsar utvecklingen av jordbrukets livsmedelsindustri och påverkar jordbrukarnas inkomster och konkurrenskraft på marknaden.Att hitta en effektiv konserveringsmetod har blivit ett akut problem att lösa.

Tel
E-post